Ekumenický1. Samuelova24,1

1. Samuelova 24:1

Dávid od­tiaľ od­išiel a zdržiaval sa na ťažko prí­stup­ných mies­tach pri Én-Gedi.


Verš v kontexte

1 Dávid od­tiaľ od­išiel a zdržiaval sa na ťažko prí­stup­ných mies­tach pri Én-Gedi. 2 Keď sa Saul vrátil z prenasledovania Filištín­cov, oznámili mu: Dávid je na púšti Én-Gedi. 3 Saul si vy­bral tritisíc mužov z celého Iz­raela a šiel pát­rať po Dávidovi a jeho družine východ­ne od Skál kozorožcov.

späť na 1. Samuelova, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď sa na­vrátil Saul od p­rena­sledovania Filištínov, že mu oznámili a riek­li: hľa, Dávid je na púšti Én-gedi.

Evanjelický

1 Dávid od­tiaľ od­išiel a zdržoval sa v hor­ských pev­nos­tiach Én-Gedí.

Ekumenický

1 Dávid od­tiaľ od­išiel a zdržiaval sa na ťažko prí­stup­ných mies­tach pri Én-Gedi.

Bible21

1 Od­tud pak ode­šel a usa­dil se v pevnosti En-ge­di.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček