Ekumenický1. Samuelova22,22

1. Samuelova 22:22

Dávid po­vedal Eb­jatárovi: Už vtedy, keď tam bol Doég Edóm­sky, som vedel, že to určite udá Sau­lovi. Ne­siem zod­poved­nosť za všet­kých členov tvojej rodiny.


Verš v kontexte

21 Eb­jatár priniesol Dávidovi správu o tom, že Saul po­v­raždil Hos­podinových kňazov. 22 Dávid po­vedal Eb­jatárovi: Už vtedy, keď tam bol Doég Edóm­sky, som vedel, že to určite udá Sau­lovi. Ne­siem zod­poved­nosť za všet­kých členov tvojej rodiny. 23 Zo­staň pri mne a neboj sa! Každý, kto ohrozuje môj život, ohrozuje aj tvoj život. Pri mne budeš v bezpečí.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 A Dávid riekol Ebiatárovi: Vedel som toho dňa, lebo tam bol Doég Edomej­ský, že to istotne oznámi Sau­lovi. Ja som za­príčinil záhubu a uvalil ju na všet­ky duše domu tvoj­ho ot­ca.

Evanjelický

22 Dávid po­vedal Eb­játárovi: Už v ten deň, keď tam bol Dóég Edóm­sky, som vedel, že to určite oznámi Sau­lovi. Ja som za­vinil záhubu všet­kých duší domu tvoj­ho ot­ca.

Ekumenický

22 Dávid po­vedal Eb­jatárovi: Už vtedy, keď tam bol Doég Edóm­sky, som vedel, že to určite udá Sau­lovi. Ne­siem zod­poved­nosť za všet­kých členov tvojej rodiny.

Bible21

22 David na to Abi­a­ta­rovi ře­kl: „Už toho dne, kdy tam byl Doeg Edom­ský, jsem věděl, že to Saulovi urči­tě řekne. To kvů­li mně zemře­li všich­ni tví příbuzní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček