Ekumenický1. Samuelova22,10

1. Samuelova 22:10

Pre neho žiadal radu od Hos­podina a Dávidovi dal aj po­traviny i meč Filištín­ca Goliáša.


Verš v kontexte

9 Vtom sa oz­val Doég Edóm­sky, ktorý stál medzi Sau­lovými služob­ník­mi: Videl som Izajov­ho syna, keď prišiel do Nóbu k Achítubovmu synovi Achímelekovi. 10 Pre neho žiadal radu od Hos­podina a Dávidovi dal aj po­traviny i meč Filištín­ca Goliáša. 11 Nato si dal kráľ pred­volať Achítubov­ho syna, kňaza Achímeleka, i celú jeho rodinu, kňazov z Nóbu a tí všet­ci prišli ku kráľovi.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A do­pytoval sa za neho Hos­podina a dal mu po­travu na ces­tu a dal mu i meč Goliáša Filištín­skeho.

Evanjelický

10 Ten sa do­pytoval Hos­podina v jeho záuj­me, dal mu po­krm aj meč Filištín­ca Goliáša.

Ekumenický

10 Pre neho žiadal radu od Hos­podina a Dávidovi dal aj po­traviny i meč Filištín­ca Goliáša.

Bible21

10 Ten se o něm ra­dil s Hos­po­di­nem a dal mu jídlo na ces­tu, dokon­ce mu dal meč Fi­liští­na Goliáše.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček