Ekumenický1. Samuelova21,9

1. Samuelova 21:9

Dávid sa ešte spýtal Achímeleka: Ne­máš poruke nejakú kopiju alebo meč? Ne­vzal som si ani meč, ani nijakú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola súr­na.


Verš v kontexte

8 V ten deň tam bol v istej veci pred Hos­podinom jeden zo Sau­lových služob­níkov, Doég Edóm­sky, vedúci spomedzi Sau­lových pas­tierov. 9 Dávid sa ešte spýtal Achímeleka: Ne­máš poruke nejakú kopiju alebo meč? Ne­vzal som si ani meč, ani nijakú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola súr­na. 10 Kňaz po­vedal: Je tu meč Filištín­ca Goliáša, ktorého si za­bil v údolí Éla. Je za­vinutý do plášťa za efódom. Ak chceš, vez­mi si ho, lebo iného ok­rem neho tu niet. Dávid po­vedal: Tomu sa nič ne­vyrov­ná. Daj mi ho!

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 Na to odpovedal kňaz: Meč Goliáša Filištín­skeho, ktorého si za­bil v doline Éla, ten hľa, je tu zavinutý v rúchu za efodom, ak si ten vez­meš, nuž vez­mi si, lebo nieto tu iného krome toho. A Dávid po­vedal: Takého nieto, jako je ten; daj mi ho.

Evanjelický

9 Dávid po­vedal Achímelechovi: Či ne­máš poruke kopiju alebo meč, lebo som si ne­vzal ani meč, ani inú zbraň, pre­tože kráľova záležitosť je súr­na.

Ekumenický

9 Dávid sa ešte spýtal Achímeleka: Ne­máš poruke nejakú kopiju alebo meč? Ne­vzal som si ani meč, ani nijakú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola súr­na.

Bible21

9 „A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?“ ze­ptal se ještě David Achi­me­le­cha. „Ne­vzal jsem si to­tiž s se­bou meč ani ji­nou zbraň, pro­tože králův roz­kaz spěchal.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček