Ekumenický1. Samuelova21,6

1. Samuelova 21:6

Dávid od­povedal kňazovi: Už dáv­nejšie ne­máme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme od­chádzali na výp­ravu, telá mláden­cov boli sväté. Toto je síce iba bežná výp­rava, ale v tomto ohľade sú i dnes čis­tí.


Verš v kontexte

5 Kňaz od­vetil Dávidovi: Obyčaj­ný chlieb ne­mám poruke, mám iba po­svät­ný chlieb. Vy­varovali sa však mláden­ci as­poň styku so ženou? 6 Dávid od­povedal kňazovi: Už dáv­nejšie ne­máme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme od­chádzali na výp­ravu, telá mláden­cov boli sväté. Toto je síce iba bežná výp­rava, ale v tomto ohľade sú i dnes čis­tí. 7 Nato mu kňaz dal po­svät­ný chlieb. Iného chleba tam totiž nebolo, ok­rem chlebov pred­kladaných pred Hos­podina, ktoré sa v deň výmeny na­hrádzali čer­stvými.

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak mu dal kňaz sväté, lebo tam nebolo iného chleba krome chleba pred­loženia, ktoré to chleby boly od­ložené zp­red tvári Hos­podinovej, aby na ich mies­to boly položené tep­lé chleby v deň, v ktorý boly tam­tie vzaté.

Evanjelický

6 Dávid od­povedal kňazovi: Is­teže, od žien sme boli od­lúčení už včera a pred­včerom, keď som vy­šiel, pre­to sú telá sluhov čis­té. Hoci ideme vo všed­nej záležitos­ti, dnes budú po­svätení na tele.

Ekumenický

6 Dávid od­povedal kňazovi: Už dáv­nejšie ne­máme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme od­chádzali na výp­ravu, telá mláden­cov boli sväté. Toto je síce iba bežná výp­rava, ale v tomto ohľade sú i dnes čis­tí.

Bible21

6 David mu od­po­věděl: „Žen jsme se oprav­du ani ne­do­tkli – jako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Tě­la mlá­den­ců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček