Ekumenický1. Samuelova21,12

1. Samuelova 21:12

Akíšovi služob­níci však po­vedali: Je to pred­sa Dávid, kráľ krajiny. To jemu spievali pri tan­ci: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce.


Verš v kontexte

11 Dávid sa v ten deň dal pred Sau­lom na útek a prišiel ku gát­skemu kráľovi Akíšovi. 12 Akíšovi služob­níci však po­vedali: Je to pred­sa Dávid, kráľ krajiny. To jemu spievali pri tan­ci: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce. 13 Dávid si za­pamätal tie slová a do­stal strach z gátskeho kráľa Akíša.

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 A Dávid si vzal tie slová k srd­cu a bál sa veľmi Achiša, kráľa Gátu,

Evanjelický

12 Áchíšoví služob­níci po­vedali kráľovi: Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu ne­spievali pri tan­coch tak­to: Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc?

Ekumenický

12 Akíšovi služob­níci však po­vedali: Je to pred­sa Dávid, kráľ krajiny. To jemu spievali pri tan­ci: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce.

Bible21

12 „To je pře­ce David, král země,“ řek­li Achišovi jeho dvořané. „To o něm se pře­ce při tan­cích zpívalo: ‚Saul po­bil své tisíce, David desetkrát více!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček