Ekumenický1. Samuelova21,10

1. Samuelova 21:10

Kňaz po­vedal: Je tu meč Filištín­ca Goliáša, ktorého si za­bil v údolí Éla. Je za­vinutý do plášťa za efódom. Ak chceš, vez­mi si ho, lebo iného ok­rem neho tu niet. Dávid po­vedal: Tomu sa nič ne­vyrov­ná. Daj mi ho!


Verš v kontexte

9 Dávid sa ešte spýtal Achímeleka: Ne­máš poruke nejakú kopiju alebo meč? Ne­vzal som si ani meč, ani nijakú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola súr­na. 10 Kňaz po­vedal: Je tu meč Filištín­ca Goliáša, ktorého si za­bil v údolí Éla. Je za­vinutý do plášťa za efódom. Ak chceš, vez­mi si ho, lebo iného ok­rem neho tu niet. Dávid po­vedal: Tomu sa nič ne­vyrov­ná. Daj mi ho! 11 Dávid sa v ten deň dal pred Sau­lom na útek a prišiel ku gát­skemu kráľovi Akíšovi.

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom vstal Dávid a utekal toho dňa pred Sau­lom a prišiel k Achišovi, kráľovi mes­ta Gát.

Evanjelický

10 Kňaz od­povedal: Je tu meč Filištín­ca Goliáša, ktorého si za­bil v údolí Éla. Hľa, je tu v rúchu za­vinutý za efódom. Ak si ho chceš vziať, vez­mi si ho, lebo ok­rem neho iného tu niet. Dávid po­vedal: Nieto nadeň. Daj mi ho!

Ekumenický

10 Kňaz po­vedal: Je tu meč Filištín­ca Goliáša, ktorého si za­bil v údolí Éla. Je za­vinutý do plášťa za efódom. Ak chceš, vez­mi si ho, lebo iného ok­rem neho tu niet. Dávid po­vedal: Tomu sa nič ne­vyrov­ná. Daj mi ho!

Bible21

10 Kněz od­po­věděl: „Je tu meč Fi­liští­na Go­liáše, kterého jsi za­bil v údo­lí Ela. Je za­balen v pláš­ti za efo­dem. Jest­li chceš, vez­mi si ho. Žádný jiný tu nemám.“ Na to David ře­kl: „­Ten je nej­lepší, dej mi ho.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček