Ekumenický1. Samuelova1,28

1. Samuelova 1:28

Vy­prosila som si ho od Hos­podina, aby mu pat­ril po celý život. Je od neho vy­prosený. Po­tom tam vzdali poc­tu Hos­podinovi.


Verš v kontexte

26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi. 27 Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila. 28 Vy­prosila som si ho od Hos­podina, aby mu pat­ril po celý život. Je od neho vy­prosený. Po­tom tam vzdali poc­tu Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­to ho i ja od­dávam Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni, čo bude žiť; je vy­prosený pre Hos­podina. A po­klonili sa tam Hos­podinovi.

Evanjelický

28 Pre­to ho odo­vzdávam Hos­podinovi, aby bol Hos­podinovi od­daný po všet­ky dni svoj­ho života. A vzývali tam Hos­podina.

Ekumenický

28 Vy­prosila som si ho od Hos­podina, aby mu pat­ril po celý život. Je od neho vy­prosený. Po­tom tam vzdali poc­tu Hos­podinovi.

Bible21

28 Teď ho tedy ode­vzdávám Hos­po­di­nu, aby mu patřil po ce­lý svůj život.“ A poklo­ni­li se tam Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček