Ekumenický1. Samuelova1,26

1. Samuelova 1:26

žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi.


Verš v kontexte

25 Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu, 26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi. 27 Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi.

Evanjelický

26 Vtedy ona po­vedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a mod­lila sa k Hos­podinovi.

Ekumenický

26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi.

Bible21

26 „Můj pane,“ řek­la Ha­na, „po­s­lyš pro­sím. Ja­kože jsi, můj pane, živ, já jsem ta že­na, která tu po­blíž tebe stá­la a mod­li­la se k Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček