Ekumenický1. Samuelova1,25

1. Samuelova 1:25

Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu,


Verš v kontexte

24 Keď ho od­stavila, vzala ho so sebou a pri­vied­la cel­kom mladého do Hos­podinov­ho domu v Šíle. Vzala i troj­ročného býka, éfu múky a mech vína. 25 Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu, 26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu.

Evanjelický

25 Po­tom býčka za­bili a chlap­ca pri­vied­li k Élimu.

Ekumenický

25 Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu,

Bible21

25 Býčka po­razi­li a chlap­ce přive­dli k Elí­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček