Ekumenický1. Samuelova1,22

1. Samuelova 1:22

Anna však nešla s ním. Svoj­mu mužovi po­vedala: Až chlap­ca od­stavím, po­tom ho pri­vediem a pred­stavím Hos­podinovi, aby tam zo­stal na­trvalo.


Verš v kontexte

21 Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub, 22 Anna však nešla s ním. Svoj­mu mužovi po­vedala: Až chlap­ca od­stavím, po­tom ho pri­vediem a pred­stavím Hos­podinovi, aby tam zo­stal na­trvalo. 23 Jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za správ­ne. Zo­staň doma, kým dieťa ne­od­stavíš. Kiež Hos­podin spl­ní svoje slovo! Žena teda zo­stala doma a pri­dájala syna, kým ho ne­od­stavila.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale Anna ne­išla hore, lebo riek­la svoj­mu mužovi: Až bude od­stavený chlapec, za­vediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou Hos­podinovou a bude tam bývať až na veky.

Evanjelický

22 Anna však nešla, ale po­vedala svoj­mu mužovi: Keď od­kojím chlap­ca, pri­vediem ho a pred­stavím pred tvár Hos­podinovu, aby tam navždy os­tal bývať.

Ekumenický

22 Anna však nešla s ním. Svoj­mu mužovi po­vedala: Až chlap­ca od­stavím, po­tom ho pri­vediem a pred­stavím Hos­podinovi, aby tam zo­stal na­trvalo.

Bible21

22 Hana neš­la. „Až chlap­ce odkojím,“ řek­la své­mu muži, „přive­du ho před Hos­po­di­na a zůstane tam navždy.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček