Ekumenický1. Samuelova1,18

1. Samuelova 1:18

Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú.


Verš v kontexte

17 Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu. 18 Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú. 19 Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A riek­la: Nech naj­de tvoja diev­ka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou ces­tou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná.

Evanjelický

18 Ona od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de milosť v tvojich očiach! Nato žena od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a jej tvár už nebola smut­ná.

Ekumenický

18 Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú.

Bible21

18 „Jsi ke své služebnici tak laskav!“ řek­la Ha­na, a když ode­š­la, po­jedla a smu­tek z její tváře zmizel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček