Ekumenický1. Samuelova1,17

1. Samuelova 1:17

Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu.


Verš v kontexte

16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za ničom­nú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, po­chádzalo z veľkého žiaľu a trápenia. 17 Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu. 18 Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Na to od­povedal Éli a riekol: Idi v po­koji, a Bôh Iz­raelov nech ti dá to, čo si prosila od neho.

Evanjelický

17 Nato jej Éli od­povedal: Choď v po­koji a Boh Iz­raela nech ti spl­ní to, o čo si Ho prosila.

Ekumenický

17 Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu.

Bible21

17 „Jdi v pokoji,“ ře­kl jí na to Elí, „a kéž ti Bůh Iz­rae­le dá, o co jsi ho úpěn­livě prosila.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček