Ekumenický1. Samuelova1,14

1. Samuelova 1:14

Éli sa jej spýtal: Do­kedy budeš opitá? Vy­triez­vi z opojenia!


Verš v kontexte

13 Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej po­hybovali len pery a hlas nebolo počuť, Éli ju po­kladal za opitú. 14 Éli sa jej spýtal: Do­kedy budeš opitá? Vy­triez­vi z opojenia! 15 Anna od­povedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu pl­nú bôľu. Ne­pila som víno ani iný opoj­ný nápoj, iba dušu som si vy­lievala pred Hos­podinom.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Éli jej po­vedal: Do­kedyže budeš opilá? Vy­triez­vej zo svoj­ho vína!

Evanjelický

14 Po­vedal jej Éli: Do­kedy sa budeš ešte správať ako opitá? Pre­ber sa zo svoj­ho opils­tva.

Ekumenický

14 Éli sa jej spýtal: Do­kedy budeš opitá? Vy­triez­vi z opojenia!

Bible21

14 Pro­to jí Elí ře­kl: „Jak dlouho tu bu­deš opi­lá? Pro­ber se!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček