Ekumenický1. Samuelova1,12

1. Samuelova 1:12

Keď sa už dlho mod­lila pred Hos­podinom, Éli po­zoroval jej ús­ta.


Verš v kontexte

11 Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne. 12 Keď sa už dlho mod­lila pred Hos­podinom, Éli po­zoroval jej ús­ta. 13 Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej po­hybovali len pery a hlas nebolo počuť, Éli ju po­kladal za opitú.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A stalo sa, keď sa len dlho mod­lila pred Hos­podinom, že Éli po­zoroval na jej ús­ta.

Evanjelický

12 Keď sa už dlho mod­lila pred tvárou Hos­podinovou, Éli po­zoroval jej ús­ta.

Ekumenický

12 Keď sa už dlho mod­lila pred Hos­podinom, Éli po­zoroval jej ús­ta.

Bible21

12 Když se tak před Hos­po­di­nem mod­li­la, Elí si vši­ml jejích úst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček