Ekumenický1. Petrov4,14

1. Petrov 4:14

Ak vás hanobia pre Kris­tovo meno, ste blaho­slavení, pre­tože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.


Verš v kontexte

13 ale raduj­te sa, keď máte účasť na Kris­tových utr­peniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. 14 Ak vás hanobia pre Kris­tovo meno, ste blaho­slavení, pre­tože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás. 15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všet­kého.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú.

Evanjelický

14 Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.

Ekumenický

14 Ak vás hanobia pre Kris­tovo meno, ste blaho­slavení, pre­tože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.

Bible21

14 Když ne­sete urážky pro Kri­stovo jméno, blaze vám, ne­boť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček