Ekumenický1. Petrov3,14

1. Petrov 3:14

Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa,


Verš v kontexte

13 Ktože vám uškodí, ak budete hor­liť za dob­ro? 14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa, 15 a Kris­tus, Pán, nech je svätý vo vašich srd­ciach. Buďte vždy pri­pravení dať od­poveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te,

Evanjelický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te,

Ekumenický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa,

Bible21

14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček