Ekumenický1. Petrov1,25

1. Petrov 1:25

ale Pánovo slovo os­táva naveky.


Verš v kontexte

23 veď ste znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, 24 lebo všet­ci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opad­ne, 25 ale Pánovo slovo os­táva naveky.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.

Evanjelický

25 ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.

Ekumenický

25 ale Pánovo slovo os­táva naveky.

Bible21

25 slovo Hos­po­di­novo však věky přetrvá.“ A to slovo je evange­li­um, které vám bylo zvěstováno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček