Ekumenický1. Petrov1,18

1. Petrov 1:18

Veď viete, že ste zo svoj­ho már­neho spôsobu života zdedeného po ot­coch boli vy­kúpení nie po­minuteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom,


Verš v kontexte

17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi ne­stran­ne každého podľa jeho skut­kov, žite v bázni počas svoj­ho po­bytu v cudzine. 18 Veď viete, že ste zo svoj­ho már­neho spôsobu života zdedeného po ot­coch boli vy­kúpení nie po­minuteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom, 19 ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 vediac, že nie porušiteľnými vec­mi, strieb­rom alebo zlatom, ste vy­kúpení z már­neho svoj­ho ob­covania, podaného ot­cami,

Evanjelický

18 Veď viete, že zo svoj­ho már­neho počínania, zdedeného po ot­coch, boli ste vy­kúpení nie porušiteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom,

Ekumenický

18 Veď viete, že ste zo svoj­ho már­neho spôsobu života zdedeného po ot­coch boli vy­kúpení nie po­minuteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom,

Bible21

18 Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček