Ekumenický1. Petrov1,15

1. Petrov 1:15

no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.


Verš v kontexte

14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali; 15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní.

Evanjelický

15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Ekumenický

15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Bible21

15 Ten, který vás po­vo­lal, je svatý – právě tak buď­te svatí v ce­lém svém živo­tě i vy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček