Ekumenický1. Petrov1,14

1. Petrov 1:14

Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali;


Verš v kontexte

13 Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta. 14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali; 15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam,

Evanjelický

14 A ako po­slušné deti ne­pripodobňuj­te sa predošlým žiados­tiam z čias ne­vedomos­ti,

Ekumenický

14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali;

Bible21

14 Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček