Ekumenický1. Petrov1,1

1. Petrov 1:1

Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vy­volení,


Verš v kontexte

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vy­volení, 2 ktorých Boh Otec vo­pred po­znal a Duchom po­svätil, aby sa po­slušne odo­vzdali Ježišovi Kris­tovi a boli po­kropení jeho kr­vou: Milosť a po­koj v hojnej miere! 3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕtvych znovuz­rodil pre živú nádej,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným pút­nikom dia­spory v Ponte, v Galácii, Kap­padocii, Ázii a Bitýnii,

Evanjelický

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v dia­spore v Pon­te, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitýnii

Ekumenický

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vy­volení,

Bible21

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům roz­ptýleným v Pon­tu, Galacii, Kappa­dokii, Asii a Bi­ty­nii,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček