Ekumenický1. Kronická9,18

1. Kronická 9:18

Do­siaľ stráži pri východ­nej kráľov­skej bráne. To sú vrát­nici z táborov levitov.


Verš v kontexte

17 Vrát­nici: Šal­lúm, Ak­kúb, Tal­món, Achíman a ich bratia, Šal­lúm bol predákom. 18 Do­siaľ stráži pri východ­nej kráľov­skej bráne. To sú vrát­nici z táborov levitov. 19 Šal­lúm, syn Kóreho, syna Eb­jásafa, syna Kórachov­ho a bratia z jeho rodiny, Kórachov­ci, mali na staros­ti strážnu službu pri prahoch stanu. Ich ot­covia boli do­zor­cami pri vchode do Hos­podinov­ho tábora.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 a k­torý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrát­ni podľa táborov synov Léviho.

Evanjelický

18 Do­posiaľ strážil v kráľov­skej bráne na východe. Oni sú vrát­nik­mi z tábora levítov.

Ekumenický

18 Do­siaľ stráži pri východ­nej kráľov­skej bráne. To sú vrát­nici z táborov levitov.

Bible21

18 Ti až do­sud stráží Králov­s­kou bránu na východní straně. Byli to strážní z tá­bo­ra synů Levi­ho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček