Ekumenický1. Kronická24,5

1. Kronická 24:5

Tých­to i tam­tých podelili lós­mi, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne i hod­nos­tár­mi Božími mali byť nie­ktorí Eleazárov­ci a Ítamarov­ci.


Verš v kontexte

4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Ítamarovcov. Vy­riešili to tak, že Eleazárov­ci do­stali šest­násť a Ítamarov­ci osem rodin­ných predákov. 5 Tých­to i tam­tých podelili lós­mi, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne i hod­nos­tár­mi Božími mali byť nie­ktorí Eleazárov­ci a Ítamarov­ci. 6 Pisár Šemaja, syn Ne­taneelov z kmeňa Lévi, ich za­písal v prítomnosti kráľa a hod­nos­tárov: kňaza Cádoka, Achímeleka, Eb­jatárov­ho syna, i predákov kňaz­ských a levit­ských rodín. Raz bola vy­losovaná rodina z Eleazára, raz zase jed­na z Ítamara.

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 Podelili ich los­mi jed­ných s druhými, spolu, pre­tože velitelia svätyne a velitelia Boží boli zo synov Eleazárových, i medzi syn­mi Itamárovými.

Evanjelický

5 Tých­to i tam­tých podelili lósom, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne a Božími hod­nos­tár­mi boli i zo synov Eleázárových i zo synov Ítámárových.

Ekumenický

5 Tých­to i tam­tých podelili lós­mi, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne i hod­nos­tár­mi Božími mali byť nie­ktorí Eleazárov­ci a Ítamarov­ci.

Bible21

5 Roz­dě­li­li je lo­sem, jedno­ho jako druhého, pro­tože synové Ele­aza­rovi i synové Ita­ma­rovi byli hodnostáři sva­tyně, hodnostáři Boží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček