Ekumenický1. Kronická21,7

1. Kronická 21:7

Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal.


Verš v kontexte

6 Léviho a Ben­jamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil. 7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal. 8 Vtedy Dávid Bohu po­vedal: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal sčítanie. Teraz, prosím, od­pusť svoj­mu služob­níkovi vinu, lebo som konal veľmi neroz­vážne.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 A, pravda, neľúbil sa k­ráľ pre tú vec Bohu, a pre­to bil Iz­raela.

Evanjelický

7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael.

Ekumenický

7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal.

Bible21

7 Ani Bohu se ten roz­kaz ne­lí­bil, a tak udeřil na Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček