Ekumenický1. Kronická21,6

1. Kronická 21:6

Léviho a Ben­jamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil.


Verš v kontexte

5 Jóab oznámil Dávidovi vý­sledok sčítania ľudu: celý Iz­rael vy­kazoval milión stotisíc mužov, ktorí narábali s mečom, a Júdov­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov, schop­ných narábať s mečom. 6 Léviho a Ben­jamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil. 7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Léviho a Ben­jamina ne­počítal medzi nich, lebo ošk­livé bolo slovo kráľovo u Joába.

Evanjelický

6 Ale Lévího a Ben­jamína nezaviedol medzi nich, lebo Jóábovi sa priečil kráľov roz­kaz.

Ekumenický

6 Léviho a Ben­jamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil.

Bible21

6 Joáb ale mezi ně ne­za­počítal Levi­ho a Ben­jamí­na, pro­tože se mu králův roz­kaz příčil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček