Ekumenický1. Kronická21,5

1. Kronická 21:5

Jóab oznámil Dávidovi vý­sledok sčítania ľudu: celý Iz­rael vy­kazoval milión stotisíc mužov, ktorí narábali s mečom, a Júdov­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov, schop­ných narábať s mečom.


Verš v kontexte

4 Kráľov príkaz však Jóaba prinútil. Tak sa Jóab vy­dal na ces­tu, prešiel celý Iz­rael a prišiel do Jeruzalema. 5 Jóab oznámil Dávidovi vý­sledok sčítania ľudu: celý Iz­rael vy­kazoval milión stotisíc mužov, ktorí narábali s mečom, a Júdov­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov, schop­ných narábať s mečom. 6 Léviho a Ben­jamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A Joáb od­dal Dávidovi počet spočítania ľudu. A bolo všet­kého Iz­raela tisíc tisícov a sto tisíc mužov, súcich vy­tasiť meč, a Júdu bolo štyris­to sedem­desiat tisíc mužov, súcich vy­tasiť meč.

Evanjelický

5 Jóáb oznámil Dávidovi počet spočítaného ľudu: všet­kých Iz­rael­cov bolo milión stotisíc mužov schop­ných tasiť meč, Júdej­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov schop­ných tasiť meč.

Ekumenický

5 Jóab oznámil Dávidovi vý­sledok sčítania ľudu: celý Iz­rael vy­kazoval milión stotisíc mužov, ktorí narábali s mečom, a Júdov­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov, schop­ných narábať s mečom.

Bible21

5 předal Davi­dovi se­z­nam li­du: Ce­lý Iz­rael čítal 1 100 000 bo­je­s­chopných mužů; Juda čítal 470 000 bo­je­s­chopných mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček