Ekumenický1. Kronická21,2

1. Kronická 21:2

Dávid pri­kázal Jóabovi a hod­nos­tárom ľudu: Choďte a spočítaj­te Iz­rael od Beér-Šeby po Dán. Prines­te mi vý­sledok, aby som vedel, koľko ho je.


Verš v kontexte

1 Proti Iz­raelu po­vs­tal satan a naviedol Dávida, aby sčítal Iz­rael. 2 Dávid pri­kázal Jóabovi a hod­nos­tárom ľudu: Choďte a spočítaj­te Iz­rael od Beér-Šeby po Dán. Prines­te mi vý­sledok, aby som vedel, koľko ho je. 3 Jóab však na­mietal: Nech Hos­podin stonásob­ne rozm­noží svoj ľud! Bez­tak sú všet­ci, môj pán a kráľ, sluhami môj­ho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo by sa tým mal Iz­rael pre­viniť?

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 A Dávid po­vedal Joábovi a kniežatám ľudu: Iďte, spočítaj­te Iz­raela od Bér-šeby až po Dán a dones­te ku mne, aby som vedel ich počet.

Evanjelický

2 Pre­to Dávid nariadil Jóábovi a hod­nos­tárom ľudu: Choďte, spočítaj­te Iz­rael od Beer-Šeby až po Dán a prines­te mi správu, obo­znám­te ma, aby som vedel, koľko ich je.

Ekumenický

2 Dávid pri­kázal Jóabovi a hod­nos­tárom ľudu: Choďte a spočítaj­te Iz­rael od Beér-Šeby po Dán. Prines­te mi vý­sledok, aby som vedel, koľko ho je.

Bible21

2 David teh­dy ře­kl Joá­bovi a ve­li­te­lům voj­s­ka: „Jdě­te, sečtě­te Iz­rael od Beer-še­by až po Dan. Po­tom se vrať­te a sděl­te mi je­jich počet.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček