Ekumenický1. Kronická21,16

1. Kronická 21:16

Keď sa Dávid roz­hliadol, uvidel medzi zemou a nebom stáť Hos­podinov­ho an­jela s vytaseným mečom v ruke, za­miereným na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, od­iati vrecovinou, na tvár.


Verš v kontexte

15 Boh po­slal na pus­tošenie Jeruzalema an­jela. Keď an­jel pus­tošil, Hos­podin sa po­zrel a oľutoval po­hromu. Pus­tošiacemu an­jelovi pri­kázal: To stačí! Pre­staň! Hos­podinov an­jel stál pri hum­ne Jebúseja Or­nána. 16 Keď sa Dávid roz­hliadol, uvidel medzi zemou a nebom stáť Hos­podinov­ho an­jela s vytaseným mečom v ruke, za­miereným na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, od­iati vrecovinou, na tvár. 17 Dávid po­vedal Bohu: Ja som nariadil sčítať ľud a do­pus­til sa zlého. Čo však urobilo toto stádo? Hos­podin, Bože môj, treba po­tres­tať mňa a moju rodinu, nie však tvoj ľud.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 A Dávid po­z­dvihol svoje oči a videl an­jela Hos­podinov­ho, ktorý stál medzi zemou a medzi nebom, a jeho vy­tasený meč v jeho ruke, vy­stretej na Jeruzalem. A Dávid padol i starší, od­iati v s­mútočných vrecovinách, pad­li na svoju tvár.

Evanjelický

16 Keď Dávid po­z­dvihol oči, videl an­jela Hos­podinov­ho stáť medzi zemou a nebom s vy­taseným mečom v ruke, smerujúcim na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, odetí vrecovinou, na tvár.

Ekumenický

16 Keď sa Dávid roz­hliadol, uvidel medzi zemou a nebom stáť Hos­podinov­ho an­jela s vytaseným mečom v ruke, za­miereným na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, od­iati vrecovinou, na tvár.

Bible21

16 David vzhlé­dl a spatřil Hos­po­di­nova an­dě­la, jak sto­jí mezi ne­bem a zemí s ta­seným mečem namířeným pro­ti Je­ruzalé­mu. David i stařeši­nové, ob­lečeni pyt­lovi­nou, teh­dy pad­li na tvář

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček