Ekumenický1. Kronická21,14

1. Kronická 21:14

Hos­podin do­pus­til na Iz­rael mor, takže naň za­hynulo sedem­desiat­tisíc Iz­raelitov.


Verš v kontexte

13 Dávid po­vedal Gádovi: Je mi veľmi úz­ko. Nech sa radšej do­stanem do ruky Hos­podina, lebo je ne­smier­ne jeho milo­sr­den­stvo, len nech sa nedos­tanem do ruky človeka. 14 Hos­podin do­pus­til na Iz­rael mor, takže naň za­hynulo sedem­desiat­tisíc Iz­raelitov. 15 Boh po­slal na pus­tošenie Jeruzalema an­jela. Keď an­jel pus­tošil, Hos­podin sa po­zrel a oľutoval po­hromu. Pus­tošiacemu an­jelovi pri­kázal: To stačí! Pre­staň! Hos­podinov an­jel stál pri hum­ne Jebúseja Or­nána.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak dal Hos­podin mor na Iz­raela, a pad­lo z Iz­raela sedem­desiat tisíc mužov.

Evanjelický

14 Tak do­pus­til Hos­podin na Iz­rael mor, takže pad­lo z Iz­raela sedem­desiat­tisíc mužov.

Ekumenický

14 Hos­podin do­pus­til na Iz­rael mor, takže naň za­hynulo sedem­desiat­tisíc Iz­raelitov.

Bible21

14 Hos­po­din tedy na Iz­rael do­pustil mor. V Iz­rae­li padlo 70 000 mužů

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček