Ekumenický1. Kronická21,12

1. Kronická 21:12

buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážok od tvojich ne­priateľov, takže by ťa stíhal ne­priateľov meč, alebo tri dni Hos­podinov­ho meča, takže by v krajine na­stal mor a an­jel Hos­podina by pus­tošil na celom území Iz­raela. Pre­mys­li si teda, čo mám od­kázať tomu, ktorý ma po­slal.


Verš v kontexte

11 Nato od­išiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vy­ber si: 12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážok od tvojich ne­priateľov, takže by ťa stíhal ne­priateľov meč, alebo tri dni Hos­podinov­ho meča, takže by v krajine na­stal mor a an­jel Hos­podina by pus­tošil na celom území Iz­raela. Pre­mys­li si teda, čo mám od­kázať tomu, ktorý ma po­slal. 13 Dávid po­vedal Gádovi: Je mi veľmi úz­ko. Nech sa radšej do­stanem do ruky Hos­podina, lebo je ne­smier­ne jeho milo­sr­den­stvo, len nech sa nedos­tanem do ruky človeka.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 či ch­ceš tri roky hladu, či tri mesiace byť hubený od svojich protiv­níkov, a aby ťa stíhal meč tvojich ne­priateľov, a či tri dni meč Hos­podinov a mor v zemi, kým an­jel Hos­podinov bude hubiť po všet­kých krajoch Iz­raelových? A tak teraz vidz, čo mám od­povedať tomu, ktorý ma po­slal.

Evanjelický

12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážky pred tvojimi ne­priateľmi, takže by ťa stíhal meč ne­priateľov, alebo tri dni meča Hos­podinov­ho a moru v krajine, takže by an­jel Hos­podinov pus­tošil na celom území Iz­raela. Teraz sa roz­hod­ni, čo mám od­kázať Tomu, ktorý ma po­slal.

Ekumenický

12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážok od tvojich ne­priateľov, takže by ťa stíhal ne­priateľov meč, alebo tri dni Hos­podinov­ho meča, takže by v krajine na­stal mor a an­jel Hos­podina by pus­tošil na celom území Iz­raela. Pre­mys­li si teda, čo mám od­kázať tomu, ktorý ma po­slal.

Bible21

12 tři roky hla­du, tři měsíce dran­cování, kdy tě bude stíhat meč tvých ne­přá­tel, ane­bo tři dny meče Hos­po­di­nova, kdy bude v zemi řá­dit mor a Hos­po­dinův an­děl bude roz­sévat zhou­bu po ce­lé iz­rael­ské zemi.‘ Teď uvaž, jak mám od­po­vědět To­mu, který mě posílá.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček