Ekumenický1. Kronická21,11

1. Kronická 21:11

Nato od­išiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vy­ber si:


Verš v kontexte

10 Od­káž Dávidovi: Tak­to vraví Hos­podin: Dávam ti na výber tri možnos­ti, jed­nu z nich si zvoľ a ja ti ju spl­ním. 11 Nato od­išiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vy­ber si: 12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážok od tvojich ne­priateľov, takže by ťa stíhal ne­priateľov meč, alebo tri dni Hos­podinov­ho meča, takže by v krajine na­stal mor a an­jel Hos­podina by pus­tošil na celom území Iz­raela. Pre­mys­li si teda, čo mám od­kázať tomu, ktorý ma po­slal.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak prišiel Gád ku Dávidovi a riekol mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­ber si:

Evanjelický

11 Nato šiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vy­ber si:

Ekumenický

11 Nato od­išiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vy­ber si:

Bible21

11 Gád tedy přišel k Davi­dovi a ře­kl mu: „Tak praví Hos­po­din – ‚Vyber si:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček