Ekumenický1. Kronická16,9

1. Kronická 16:9

Spievaj­te a hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch!


Verš v kontexte

8 Ďakuj­te Hos­podinovi! Vzývaj­te jeho meno! Medzi národ­mi roz­hlasuj­te jeho skut­ky! 9 Spievaj­te a hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch! 10 Honos­te sa jeho svätým menom! Nech sa raduje srd­ce tých, čo hľadajú Hos­podina!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 Spievaj­te mu, spievaj­te mu žal­my! Roz­mýšľaj­te o všet­kých jeho divoch!

Evanjelický

9 Spievaj­te a hraj­te Mu! Rozp­rávaj­te o všet­kých Jeho divoch!

Ekumenický

9 Spievaj­te a hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch!

Bible21

9 Zpívej­te mu, hraj­te mu, rozvažujte o všech jeho zázracích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček