Ekumenický1. Kronická16,8

1. Kronická 16:8

Ďakuj­te Hos­podinovi! Vzývaj­te jeho meno! Medzi národ­mi roz­hlasuj­te jeho skut­ky!


Verš v kontexte

7 V ten deň Dávid pr­vý raz po­veril Ásafa a jeho bratov, aby vzdávali vďaku Hos­podinovi tak­to: 8 Ďakuj­te Hos­podinovi! Vzývaj­te jeho meno! Medzi národ­mi roz­hlasuj­te jeho skut­ky! 9 Spievaj­te a hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 Oslavuj­te Hos­podina! Vzývaj­te jeho meno! Oznamuj­te jeho skut­ky medzi národ­mi!

Evanjelický

8 Ďakuj­te Hos­podinovi! Vzývaj­te Jeho meno! Hlásaj­te Jeho skut­ky medzi národ­mi!

Ekumenický

8 Ďakuj­te Hos­podinovi! Vzývaj­te jeho meno! Medzi národ­mi roz­hlasuj­te jeho skut­ky!

Bible21

8 Oslavuj­te Hos­po­di­na, jeho jméno vzývejte, jeho či­ny roz­hlašuj­te mezi náro­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček