Ekumenický1. Kronická16,7

1. Kronická 16:7

V ten deň Dávid pr­vý raz po­veril Ásafa a jeho bratov, aby vzdávali vďaku Hos­podinovi tak­to:


Verš v kontexte

6 Kňazi Benája a Jachazíel ne­pres­taj­ne hrali na trúbach pred ar­chou Božej zmluvy. 7 V ten deň Dávid pr­vý raz po­veril Ásafa a jeho bratov, aby vzdávali vďaku Hos­podinovi tak­to: 8 Ďakuj­te Hos­podinovi! Vzývaj­te jeho meno! Medzi národ­mi roz­hlasuj­te jeho skut­ky!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 Toho dňa, vtedy dal Dávid po pr­vé oslavovať Hos­podina do ruky Azafa a jeho bratov.

Evanjelický

7 V ten deň po­veril Dávid pr­vý raz Ásáfa a jeho bratov vzdávať vďaku Hos­podinovi:

Ekumenický

7 V ten deň Dávid pr­vý raz po­veril Ásafa a jeho bratov, aby vzdávali vďaku Hos­podinovi tak­to:

Bible21

7 Toho dne David po­prvé po­věřil Asafa a jeho bra­t­ry, aby tak­to chvá­li­li Hos­po­di­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček