Ekumenický1. Kronická16,5

1. Kronická 16:5

Vedúcim bol Ásaf, jeho zá­stup­com Zekar­ja; Jeíel, Šemirámot, Jechíel, Mat­tit­ja, Elíab, Benája, Obéd-Edóm a Jeíel hrali na har­fách a citarách, Ásaf na cim­bale.


Verš v kontexte

4 Nie­ktorých levitov určil na službu pred Hos­podinovou ar­chou, aby vy­znávali, chválili a oslavovali Hos­podina, Boha Iz­raela. 5 Vedúcim bol Ásaf, jeho zá­stup­com Zekar­ja; Jeíel, Šemirámot, Jechíel, Mat­tit­ja, Elíab, Benája, Obéd-Edóm a Jeíel hrali na har­fách a citarách, Ásaf na cim­bale. 6 Kňazi Benája a Jachazíel ne­pres­taj­ne hrali na trúbach pred ar­chou Božej zmluvy.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 Azaf bol pr­vý a druhý po ňom Za­chariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Mat­titiáš, Eliáb, Benai­áš, Obéd-edom a Jehiel s hudob­nými nástrojami citár a s har­fami, a Azaf hral zvučne na cym­baly.

Evanjelický

5 Vedúcim bol Ásáf, druhý po ňom Zechar­ja, ďalej Jeíél, Šemírámót, Jechíál, Mat­tit­ja, Elíáb, Benája, Óbéd-Edóm a Jeíél; tí hrali na hudob­ných nás­trojoch: na har­fách a citarách. Ásáf hral na cim­bale,

Ekumenický

5 Vedúcim bol Ásaf, jeho zá­stup­com Zekar­ja; Jeíel, Šemirámot, Jechíel, Mat­tit­ja, Elíab, Benája, Obéd-Edóm a Jeíel hrali na har­fách a citarách, Ásaf na cim­bale.

Bible21

5 Vedl je Asaf a za ním byl Za­cha­ri­áš, Jaaziel, Še­mi­ra­mot, Je­chiel, Ma­ti­tiáš, Eli­ab, Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hrá­li na lyry a ci­te­ry, a Asaf na či­ne­ly,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček