Ekumenický1. Kronická16,42

1. Kronická 16:42

Héman a Jedutún mali pri sebe trúby a cim­baly a nás­troje pre nábožen­ské pies­ne. Jedutúnov­ci boli pri bráne.


Verš v kontexte

41 S nimi boli Héman, Jedutún a os­tat­ní vy­braní a vy­menovaní, aby vzdávali Hos­podinovi vďaku za to, že naveky tr­vá jeho milosť. 42 Héman a Jedutún mali pri sebe trúby a cim­baly a nás­troje pre nábožen­ské pies­ne. Jedutúnov­ci boli pri bráne. 43 Po­tom sa všetok ľud roz­išiel domov. Po­bral sa i Dávid po­zdraviť si rodinu.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

42 A u nich, u Hémana a Jedutúna, nechal i trúby a cym­baly, ktorí mali húsť zvučne, aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho, a synov Jedutúnových po­stavil k bráne.

Evanjelický

42 Hémán a Jedútún mali pri sebe trúby a cim­baly pre hudob­níkov i nás­troje pre nábožné pies­ne. Synovia Jedútúnovi boli pri bráne.

Ekumenický

42 Héman a Jedutún mali pri sebe trúby a cim­baly a nás­troje pre nábožen­ské pies­ne. Jedutúnov­ci boli pri bráne.

Bible21

42 He­man a Je­dutun mě­li na sta­rosti trubky, či­ne­ly a další nástro­je Boží hud­by. Je­dutu­novi synové stá­li u brá­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček