Ekumenický1. Kronická16,41

1. Kronická 16:41

S nimi boli Héman, Jedutún a os­tat­ní vy­braní a vy­menovaní, aby vzdávali Hos­podinovi vďaku za to, že naveky tr­vá jeho milosť.


Verš v kontexte

40 Mali prinášať na ol­tári pre spaľované obety Hos­podinovi ustavične ráno i večer spaľované obety, a to pres­ne tak, ako je pred­písané v zákone Hos­podina, ktorý pri­kázal Iz­raelu. 41 S nimi boli Héman, Jedutún a os­tat­ní vy­braní a vy­menovaní, aby vzdávali Hos­podinovi vďaku za to, že naveky tr­vá jeho milosť. 42 Héman a Jedutún mali pri sebe trúby a cim­baly a nás­troje pre nábožen­ské pies­ne. Jedutúnov­ci boli pri bráne.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

41 A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vy­braných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky.

Evanjelický

41 S nimi boli Hémán, Jedútún a os­tat­ní vy­bratí, vý­slov­ne podľa mena označení, aby ďakovali Hos­podinovi, lebo naveky tr­vá Jeho milosť.

Ekumenický

41 S nimi boli Héman, Jedutún a os­tat­ní vy­braní a vy­menovaní, aby vzdávali Hos­podinovi vďaku za to, že naveky tr­vá jeho milosť.

Bible21

41 S nimi po­ne­chal He­ma­na, Je­dutu­na a ostatní jmenovi­tě vy­brané, aby chvá­li­li Hos­po­di­na písní: „Je­ho lás­ka trvá navěky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček