Ekumenický1. Kronická16,40

1. Kronická 16:40

Mali prinášať na ol­tári pre spaľované obety Hos­podinovi ustavične ráno i večer spaľované obety, a to pres­ne tak, ako je pred­písané v zákone Hos­podina, ktorý pri­kázal Iz­raelu.


Verš v kontexte

39 Kňaza Cádoka a kňazov, jeho bratov, ponechal pred príbyt­kom Hos­podina na výšine v Gibeóne. 40 Mali prinášať na ol­tári pre spaľované obety Hos­podinovi ustavične ráno i večer spaľované obety, a to pres­ne tak, ako je pred­písané v zákone Hos­podina, ktorý pri­kázal Iz­raelu. 41 S nimi boli Héman, Jedutún a os­tat­ní vy­braní a vy­menovaní, aby vzdávali Hos­podinovi vďaku za to, že naveky tr­vá jeho milosť.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

40 aby obetovali Hos­podinovi zápal­né obeti na ol­tári zápalu ustavične, ráno i večer, a to podľa všet­kého toho, čo je na­písané v zákone Hos­podinovom, ktorý pri­kázal Iz­raelovi.

Evanjelický

40 aby ustavične prinášali spaľované obete: ráno i večer, a to cel­kom tak, ako je na­písané v zákone Hos­podinovom, ktorý nariadil Iz­raelu.

Ekumenický

40 Mali prinášať na ol­tári pre spaľované obety Hos­podinovi ustavične ráno i večer spaľované obety, a to pres­ne tak, ako je pred­písané v zákone Hos­podina, ktorý pri­kázal Iz­raelu.

Bible21

40 aby na zápalném ol­táři pravi­delně přináše­li Hos­po­di­nu zápalné obě­ti ráno i večer přes­ně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hos­po­din svěřil Iz­rae­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček