Ekumenický1. Kronická16,31

1. Kronická 16:31

Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech vravia medzi národ­mi: Hos­podin je kráľom!


Verš v kontexte

30 Chvej sa pred ním celá zem! Pev­ne stojí svet, ne­poh­ne sa. 31 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech vravia medzi národ­mi: Hos­podin je kráľom! 32 Nech hučí more i čo ho na­pĺňa, nech výs­ka pole a všet­ko na ňom!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

31 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem, a nech po­vedia medzi národami: Hos­podin kraľuje!

Evanjelický

31 Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi po­han­mi: Hos­podin je kráľom!

Ekumenický

31 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech vravia medzi národ­mi: Hos­podin je kráľom!

Bible21

31 jásej­te, ne­besa, země ať ra­duje se, národům řekně­te: „Hos­po­din kraluje!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček