Ekumenický1. Kronická16,27

1. Kronická 16:27

Pred­chádza ho veleb­ná dôs­toj­nosť, moc a radosť je tam, kde pre­býva.


Verš v kontexte

26 Veď všet­ci bohovia po­hanov sú len mod­ly, ale Hos­podin utvoril nebesia. 27 Pred­chádza ho veleb­ná dôs­toj­nosť, moc a radosť je tam, kde pre­býva. 28 Rody národov, vzdávaj­te Hos­podinovi, vzdávaj­te Hos­podinovi slávu a moc!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 Veličen­stvo a nád­hera je pred ním, sila a veselosť na jeho mies­te.

Evanjelický

27 Pred Ním je veleba a dôs­toj­nosť, sila a radosť je na Jeho mies­te.

Ekumenický

27 Pred­chádza ho veleb­ná dôs­toj­nosť, moc a radosť je tam, kde pre­býva.

Bible21

27 Sláva a nád­he­ra je v jeho přítomnosti, síla a ra­dost je tam, kde pře­bývá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček