Ekumenický1. Kronická16,25

1. Kronická 16:25

Veď Hos­podin je veľký, za­sluhuje všet­ku chválu, treba sa ho báť viac než všet­kých bohov.


Verš v kontexte

24 O jeho sláve rozp­rávaj­te medzi po­han­mi, o jeho divoch medzi všet­kými národ­mi. 25 Veď Hos­podin je veľký, za­sluhuje všet­ku chválu, treba sa ho báť viac než všet­kých bohov. 26 Veď všet­ci bohovia po­hanov sú len mod­ly, ale Hos­podin utvoril nebesia.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo veľký je Hos­podin a hoden všet­kej chvály; je strašný nad všet­kých bohov.

Evanjelický

25 Lebo Hos­podin je veľký, hoden všet­kej chvály a nad všet­kých bohov obávaný.

Ekumenický

25 Veď Hos­podin je veľký, za­sluhuje všet­ku chválu, treba sa ho báť viac než všet­kých bohov.

Bible21

25 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, nad všech­ny bohy ohrom­ný!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček