Ekumenický1. Kronická16,23

1. Kronická 16:23

Spievaj Hos­podinovi celá zem, zves­tuj­te jeho spásu deň čo deň!


Verš v kontexte

22 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom! 23 Spievaj Hos­podinovi celá zem, zves­tuj­te jeho spásu deň čo deň! 24 O jeho sláve rozp­rávaj­te medzi po­han­mi, o jeho divoch medzi všet­kými národ­mi.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

23 Spievaj­te Hos­podinovi, celá zem! Zves­tuj­te jeho spasenie zo dňa na deň!

Evanjelický

23 Spievaj Hos­podinovi celá zem! Zves­tuj­te Jeho spásu deň po deň!

Ekumenický

23 Spievaj Hos­podinovi celá zem, zves­tuj­te jeho spásu deň čo deň!

Bible21

23 Zpívej Hos­po­di­nu, ce­lá zem, zvěstujte jeho spásu každý den!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček