Ekumenický1. Kronická16,15

1. Kronická 16:15

Večne pamätaj­te na jeho zmluvu, na slovo, ktoré pri­kázal tisícim po­koleniam,


Verš v kontexte

14 On, Hos­podin, je náš Boh, na celej zemi platia jeho roz­sud­ky! 15 Večne pamätaj­te na jeho zmluvu, na slovo, ktoré pri­kázal tisícim po­koleniam, 16 ktorú uzav­rel s Abrahámom a prísažne sa za­viazal Izákovi.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Pamätaj­te na jeho sm­luvu na veky, na slovo, ktoré pri­kázal, do tisíc po­kolení,

Evanjelický

15 Večne pamätaj­te na Jeho zmluvu, na slovo, ktoré vy­dal pre tisíc rodov príkazom;

Ekumenický

15 Večne pamätaj­te na jeho zmluvu, na slovo, ktoré pri­kázal tisícim po­koleniam,

Bible21

15 Na jeho smlou­vu pa­ma­tuj­te věčně, na slovo tisíci poko­lení svěřené,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček