Ekumenický1. Kronická16,14

1. Kronická 16:14

On, Hos­podin, je náš Boh, na celej zemi platia jeho roz­sud­ky!


Verš v kontexte

13 vy, po­tom­stvo Iz­raela, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení! 14 On, Hos­podin, je náš Boh, na celej zemi platia jeho roz­sud­ky! 15 Večne pamätaj­te na jeho zmluvu, na slovo, ktoré pri­kázal tisícim po­koleniam,

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 On je Hos­podin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.

Evanjelický

14 On, Hos­podin, je náš Boh, na celej zemi platia Jeho súdy.

Ekumenický

14 On, Hos­podin, je náš Boh, na celej zemi platia jeho roz­sud­ky!

Bible21

14 On je Hos­po­din, Bůh náš, celá zem jeho sou­du pod­léhá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček