Ekumenický1. Kronická1,49

1. Kronická 1:49

Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan.


Verš v kontexte

48 Po Sam­lovej smr­ti kraľoval Šául z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan. 50 Po smr­ti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho síd­lo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhaba.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov.

Evanjelický

49 Keď zo­mrel Šáúl, stal sa kráľom mies­to neho Baal-Chánán, syn Ach­bórov.

Ekumenický

49 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan.

Bible21

49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Ak­borův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček