Ekumenický1. Kronická1,33

1. Kronická 1:33

Mid­jánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a El­dáa. Tí všet­ci boli synovia Ketúry.


Verš v kontexte

32 Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Ab­rahámova: Zim­rán, Jokšán, Medán, Mid­ján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán. 33 Mid­jánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a El­dáa. Tí všet­ci boli synovia Ketúry. 34 Ab­rahám splodil ešte Izáka. Izákovi synovia: Ézav a Iz­rael.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a El­daa. Tí všet­ci boli syn­mi Keturinými.

Evanjelický

33 Synovia Mid­jánovi: Efa, Éfer, Enoch, Abída a El­dáa. Všet­ci tí sú synovia Ketúry.

Ekumenický

33 Mid­jánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a El­dáa. Tí všet­ci boli synovia Ketúry.

Bible21

33 Synové Mi­diánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abi­da a El­dáa. Ti všich­ni byli synové Ketu­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček