Ekumenický1. Kronická1,32

1. Kronická 1:32

Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Ab­rahámova: Zim­rán, Jokšán, Medán, Mid­ján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán.


Verš v kontexte

31 Jetúr, Náfiš a Kéd­ma. To boli Iz­maelovi synovia. 32 Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Ab­rahámova: Zim­rán, Jokšán, Medán, Mid­ján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán. 33 Mid­jánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a El­dáa. Tí všet­ci boli synovia Ketúry.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A synovia Ketury, ženiny Ab­rahámovej; porodila Zim­rána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šu­acha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán.

Evanjelický

32 Synovia Ketúry, vedľajšej ženy Ab­rahámovej: porodila Zim­rána, Jokšána, Medána, Mid­jána, Jišbáka a Šúacha. Synovia Jokšánovi: Sába a Dedan.

Ekumenický

32 Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Ab­rahámova: Zim­rán, Jokšán, Medán, Mid­ján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán.

Bible21

32 Synové Ketu­ry, družky Abraha­movy: Po­ro­di­la Zi­mra­na, Jokša­na, Medá­na, Mi­diá­na, Jišba­ka a Šua­cha. Synové Jokšanovi byli Še­ba a Dedan.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček