Ekumenický1. Kronická1,12

1. Kronická 1:12

Pat­rusov a Kas­luchov, z ktorých po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tóri.


Verš v kontexte

11 Mic­rajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naf­túchov, 12 Pat­rusov a Kas­luchov, z ktorých po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tóri. 13 Kanaán splodil Sidona, svoj­ho pr­vorodeného, a Chéta,

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pat­rúsim a Kas­lúchim, od­kiaľ pošli Filištíni a Kaf­torím.

Evanjelický

12 Pat­rúsej­cov a Kas­lúchov­cov, od­kiaľ po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tór­ci.

Ekumenický

12 Pat­rusov a Kas­luchov, z ktorých po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tóri.

Bible21

12 Patru­sské, Kas­lu­chské (z ni­chž po­cházejí Fi­lištíni spo­lu s Kaftor­ský­mi).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček