Ekumenický1. Kráľov7,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:6

Zhotovil aj stĺpovú sieň, päťdesiat lakťov dl­hú a trid­sať lakťov širokú. Pred ňou bola pred­sieň so stĺp­mi a schodis­kom.


Verš v kontexte

5 Všet­ky ot­vory a zárub­ne mali št­voru­hlas­té rámy, svet­lík stál trik­rát proti svet­líku. 6 Zhotovil aj stĺpovú sieň, päťdesiat lakťov dl­hú a trid­sať lakťov širokú. Pred ňou bola pred­sieň so stĺp­mi a schodis­kom. 7 Urobil aj trón­nu sieň, kde súdil, teda súd­nu sieň. Od pod­lahy po strop bola po­krytá céd­rovým drevom.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A spravil stĺpovú sieň: päťdesiat lakťov jej dĺžka a trid­sať lakťov jej šír­ka, a iná sieň pred nimi, i stĺpy i výpus­tok trámu pred nimi.

Evanjelický

6 Stĺpovú sieň urobil päťdesiat lakťov dl­hú a trid­sať lakťov širokú. Pred ňou bola pred­sieň so stĺp­mi a schodis­kom.

Ekumenický

6 Zhotovil aj stĺpovú sieň, päťdesiat lakťov dl­hú a trid­sať lakťov širokú. Pred ňou bola pred­sieň so stĺp­mi a schodis­kom.

Bible21

6 Po­stavil také Slou­povou síň, 50 lok­tů dlouhou a 30 lok­tů ši­rokou. Před ní byla před­síň a před ní slou­py s řím­sou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček